Velg en side

Hvordan skriver du artikler til nettet som faktisk blir lest? Bortsett fra det åpenbare; at historien du forteller må være god, engasjerende, informativ og interessant, finnes det flere triks for å gjøre teksten mer leservennlig. Hemmeligheten ligger i en engasjerende overskrift, en konsis ingress og en god struktur. 


Oppskriften på en god struktur
Vi skumleser mesteparten av det vi leser. Derfor må du tilrettelegge for at leseren din får med seg poenget i artikkelen selv om hun skumleser den. Heldigvis finnes det en klar oppskrift for hvordan en leservennlig artikkel struktureres.

 • Hovedbilde med bildetekst (som gir en forsmak på artikkelens hovedpoeng)
 • Fengende overskrift
 • Ingress som oppsummerer innholdet
 • Første avsnitt inneholder den viktigste informasjonen. Det minst viktige kommer i siste avsnitt. Tenk omvendt pyramide.
 • Korte mellomtitler på hvert avsnitt (bortsett fra det første) som viser hva avsnittet handler om
 • Bilder og hyperlenker til annet relevant innhold mellom avsnittene

KISS – Keep it simple, stupid
Vi blir bombardert med informasjon fra alle kanter 24/7. Som lesere vil vi ha poeng, punch og aha-opplevelser. Vi vil at det vi leser skal gi oss en følelse. En følelse av å bli informert, engasjert, opplyst og underholdt. Vi vil til poenget så fort som mulig. Derfor; kutt, kutt, kutt. Alle ord og setninger som ikke er helt nødvendig for teksten kan droppes.

 • Korte tekster
 • Klare, konsise ord
 • Enkle formuleringer
 • Unngå fremmedord

LES OGSÅ: Her er våre siste arbeider

Overskriften gjør at du blir lest
Forskjellen på en artikkel som blir lest og en artikkel som ikke blir lest, ligger i overskriften. En god overskrift skal gi leseren et løfte om noe. Det kan være et løfte om å få svar på noe han lurer på, et løfte om å gjøre ham i stand til å få til noe han ikke kunne før, et løfte om å gi ham en verdifull historie eller eksempel, eller et løfte om å gi ham informasjon han ikke visste at han trengte. Du kan også bruke et godt sitat som overskrift. For eksempel:  «Marit (40) – Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli kvitt tannlegeskrekken»

 • Søkeordet skal alltid inkluderes i overskriften
 • De første og de siste ordene i overskriften er de viktigste
 • Slik får du xx
 • Derfor må du xx
 • Nå bør du xx
 • Derfor bør du xx
 • Slik vet du xx
 • Dette bør du xx
 • Visste du xx

 

Ingressen gjør at du leser videre
Når leseren har klikket seg inn på artikkelen, avgjør ingressen om han fortsetter å lese eller om han lukker vinduet. For at artikkelen skal bli lest må ingressen være konkret, engasjerende og fristende.

 • Ingressen skal oppsummere hovedpoenget i artikkelen
 • Ingressen bør være på maksimalt 3-4 setninger
 • Ingressen må ha klare, konsise og konkrete ord og setninger
 • Hver setning skal ha ett poeng – ikke færre og ikke flere

LES OGSÅ: Ta kontakt med oss

Hvem, hva, hvordan, hvorfor, når?
En god tekst skal svare på alle spørsmålene over. Noter ned alt du tenker kan være relevant for artikkelen din, og kutt etterhvert som teksten trer frem.

 • Teksten bør ikke være for lang eller for kort. Det viktigste er at den er leservennlig og på minimum 500 ord (900 er enda bedre)
 • Hvem handler historien om?
 • Hva skjedde?
 • Hvordan skjedde det?
 • Hvorfor skjedde det?
 • Når skjedde det?